Læsetid ca.: 0 minut
Videoproduktion - videooptagelser

Animationsvideo

At bruge forskellige typer medier i sin online kommunikation er gået hen og blevet en standard, og de største sociale medier sigter målrettet efter at det mest indhold skal være video. Derfor er en animationsvideo en god måde at få en fordel i synligheden online.

2D animationsvideo formatet kan simplificere selv det mest kompliceret område. Det enkle udtryk gør det overskueligt for alle typer seere at følge med. Tegneserie stilen har uanede muligheder når det kommer til f.eks. at få en karakter til at flyve, eller animere en scene der foregår i rummet. Det er kun fantasien som sætter grænserne i dette univers.

 

Forberedelser

Består af alt det forberedende arbejde. Her bliver rammerne for animationsvideoen fastsat og hvilke scener og virkemidler der skal til for at skabe en komplet og professionel video. Dette spænder over det primære fokus, karakterer, lokationer, struktur og meget mere.

Animeringen

Selve animeringen er den virkelig tunge og krævende proces. Alt der skal bevæge sig skal klargøres, det vil sige alt fra kroppens mange led, til fartøjer der bevæger sig, eller interaktion med baggrunden. Ved custom animation en denne proces ekstra tung.

Lyd & finpudsning

I denne fase får vi styr på det lydmæssige aspekt af animationsvideoen, om det er underlægningsmusik, eller voice over. Derudover tilføjes der understøttende tekst hvor det er nødvendigt, samt intro og outro. Inden vi eksporterer og fremsender det endelige resultat, laver vi en kvalitetskontrol.

Indledende
møder

STORYBOARD
proces

Karakterer
& objekter

lokationer

Storytelling

Karakter-
animering

Objekt-
animering

Baggrunds-
animering

Scene
animering

Sammen-
klipning

Musik eller
voiceover

Titel-
animationer

Intro
& outro

Kontrol &
gennemgang

Eksportering
& upload


Indledende møder

Valg af fokus

Indledende møde ikon

Uanset hvilket projekt skal i gang med, starter vi med et indledende møde, hvor vi får en bedre forståelse af hvad du skal have lavet, hvor det skal bruges og hvilket omfang opgaven har.

Herefter afholdes der endnu et møde, hvor vi har forberedt et oplæg til en mulig struktur af din animationsvideo. Dette oplæg vil være udgangspunktet for mødet og vi vil lave de nødvendige justeringer og ændringer. Når vi har fået alle ender til at mødes bevæger vi os videre til udformningen af et mere endegyldigt oplæg i form af et storyboard.

Storyboardet er en sekvens af billeder eller tegninger, som indholder retningslinjer for dialog, titler, vinkler m.m.

Ud fra de indledende møder skaber vi et storyboard som fremhæver de vigtigste sekvenser. Efter at have foretaget de nødvendige tilrettelser, godkendes storyboardet af dig, og vi bevæger os videre i pre-produktionen.

Storyboard

Sekvensoversigt

Sekvendsoversigt ikon

Storyboard

Sekvensoversigt

skevensoversigt ikon

Storyboardet er en sekvens af billeder eller tegninger, som indholder retningslinjer for dialog, titler, vinkler m.m.

Ud fra de indledende møder skaber vi et storyboard som fremhæver de vigtigste sekvenser. Efter at have foretaget de nødvendige tilrettelser, godkendes storyboardet af dig, og vi bevæger os videre i pre-produktionen.

Karakterer og objekter

De beskrivende elementer

Karakter og objekter ikon

I storyboard processen er der flere ting som skal fastsættes. Bl.a. hvilke karakterer der er nødvendige for at få det ønskede budskab til at stå klart frem? Hvilke roller skal hverenkelt af karaktererne spille og hvorfor? Hvordan skal de se ud? Hvad er deres humør/mikik på givne tidspunkter?

Karaktererne kan være et bærende element for dit budskab. Derfor er det vigtigt at alle førnævnte spørgsmål og muligvis flere, bliver afklaret for at resten af processen forløber så glat som muligt.

Når det kommer til animering er mulighederne helt åbne for at vælge lokationer så som Paris, pyramiderne eller sågar rummet som en mulig lokation. Vær dog opmærksom på at vælge det rette.

Der skal udvælges de lokationer som er med til at bidrage til den historie der bliver fortalt, for at understøtte dit overordnede budskab. Denne del af storyboard processen skal sikre at de rigtige baggrunde bliver animeret.

Lokationer

– Udvælgelse

Hus lokations ikon

Lokationer

Udvælgelse

Lokation bestemsels ikon

Når det kommer til animering er mulighederne helt åbne for at vælge lokationer så som Paris, pyramiderne eller sågar rummet som en mulig lokation. Vær dog opmærksom på at vælge det rette.

Der skal udvælges de lokationer som er med til at bidrage til den historie der bliver fortalt, for at understøtte dit overordnede budskab. Denne del af storyboard processen skal sikre at de rigtige baggrunde bliver animeret.

Storytelling

Den rette fortælling til budskabet

Historie fortælling ikon

Storytelling er en ældgammel kunstform. Vi arbejder ud fra den simple storytelling proces, med “helten”, “modstanden”, “hjælperen”, “point of no return” etc. Med denne struktur sikrer vi at alle de rette elementer er tilstede i historien for at give en fuldendt historie med alle de velkendte faktorer og elementer.

Vi kan hjælpe dig med at skabe den rette historie til at få dit budskab til at stå klart frem, uanset om det er i markedsførings- eller undervisningsøjemed.

Når historien, og alt det involverer er på plads, er det tid til det mere komplicerede, nemlig selve animeringen. Her er karakteranimeringen den første del vi tager fat på. Alle bevægelser, mimiske udtryk og interaktioner med objekter skal forberedes her, til hver enkelt scene.

Det betyder at hver en bevægelse, interaktion og kropssprog skal gøres levende og struktureres. Der skal f.ek.s meget lidt til misforstå om karakteren ser forbløffet eller forskrækket ud. Detaljen i denne animeringsfase er ofte det der gør forskellen, og er af samme årsag tidskrævende.

Karakteranimering

Levende væsner

Karkater animation ikon

Karakteranimering

Levende væsner

karakter ikon

Når historien, og alt det involverer er på plads, er det tid til det mere komplicerede, nemlig selve animeringen. Her er karakteranimeringen den første del vi tager fat på. Alle bevægelser, mimiske udtryk og interaktioner med objekter skal forberedes her, til hver enkelt scene.

Det betyder at hver en bevægelse, interaktion og kropssprog skal gøres levende og struktureres. Der skal f.ek.s meget lidt til misforstå om karakteren ser forbløffet eller forskrækket ud. Detaljen i denne animeringsfase er ofte det der gør forskellen, og er af samme årsag tidskrævende.

Objektanimering

understøttende objekter

Element animation ikon

Næste trin er animeringen af objekter. Dette kan være alt fra biler, computere, værktøj og meget andet der skal bringes til live. Et andet aspekt i denne fase er disse objekters introducering i scenen. Dette kunne være at en computers dele folder sig ud del for del, eller et ikon der poper frem.

Uanset hvad du har af ønsker til den stilistiske animering, har vi i de fleste tilfælde virkemidler og animeringseffekter som nok skal få dit budskab til at fremstå klart.

Baggrundsanimeringen er bestemt ud fra de lokationer som blev fastsat i den indledende fase. Her er det vigtigt at bruge en fællesnævner for hvad folk forbinder med de udvalgte lokationer. Det kan f.ek.s være et indkøbsmiljø for at signalering shopping af et produkt.

Her bruger vi tid på at understrege lokationerne som er valgt til at understøtte budskabet, pakket ind i en historie på den ene eller anden måde. Uanset hvad skal vi nok sammen med dig finde det rette baggrundsudtryk.

Baggrundsanimering

Kendetegn for de udvalgte lokationer

Scene baggrund hus ikon

Baggrundsanimering

Kendetegn for de udvalgte lokationer

Speedometer ikon

Baggrundsanimeringen er bestemt ud fra de lokationer som blev fastsat i den indledende fase. Her er det vigtigt at bruge en fællesnævner for hvad folk forbinder med de udvalgte lokationer. Det kan f.ek.s være et indkøbsmiljø for at signalering shopping af et produkt.

Her bruger vi tid på at understrege lokationerne som er valgt til at understøtte budskabet, pakket ind i en historie på den ene eller anden måde. Uanset hvad skal vi nok sammen med dig finde det rette baggrundsudtryk.

Sceneanimering

Karakterer, objekter og baggrunde

Scene ikon

Sceneanimering er kulminationen på alle de andre animeringsfaser der er gået forud. Her bliver alle elementer der skal til for at skabe historien samlet i de individuelle scener, i henhold til storyboardet. Timingen er nøgleordet her, og det rette flow og hastighed justeres.

Mange faktorer spiller ind på scenesammensætningen, og med de rette overvejelser og forberedelser kan den næste fases arbejde lettes en del.

Når de individuelle scener er animeret, begynder klippearbejdet som sikrer den rigtigt dynamik med et passende flow på klippehastigheden til den valgte underlægningsmusik.

Det er vigtigt at der ikke er sekvenser som bliver for lange uden der faktisk sker noget. Seerne mister hurtigt interessen hvis klippearbejdet er sjusket og ikke veludført. Vi ser videoen igennem et utal af gange for at sikre at klipningen er som den skal være.

sammenklipning

scenerne sat sammen

saks ikon

sammenklipning

scenerne sat sammen

indsigt ikon

Når de individuelle scener er animeret, begynder klippearbejdet som sikrer den rigtigt dynamik med et passende flow på klippehastigheden til den valgte underlægningsmusik.

Det er vigtigt at der ikke er sekvenser som bliver for lange uden der faktisk sker noget. Seerne mister hurtigt interessen hvis klippearbejdet er sjusket og ikke veludført. Vi ser videoen igennem et utal af gange for at sikre at klipningen er som den skal være.

Lydspor

Voice over og/eller musik

Lyd optagelse ikon

For at skabe den helt rette stemning til lige præcis dit budskab anvender vi næsten altid underlægningsmusik. Vi har adgang til store online kartoteker med “Royalty fri musik”, hvilket betyder at du for et lille beløb kan købe dig rettigheder til professionel underlægningsmusik.

Voice over kan understrege dit budskab og sikre at alt hvad der skal siges, bliver sagt så det ikke kun er op til de visuelle virkemidler. Når det kommer til voice over, bliver der udformet et manuskript som tilpasses videoens hastighed, længde osv. Her har vi igen adgang til online portaler hvor der sidder flere 1000 professionelle voice over artister klar til lave det helt perfekte speak til din video.

Titel- og tekstanimation anvender vi ofte i vores animationsproduktioner. Her understøtter teksterne alt det visuelle der udfolder sig i animationsvideoen. Det er vigtigt at teksterne er korte og simple og ikke tager for lang tid at læse, da dette kan ødelægge flowet i videoen og derved begynde at kede seeren.

Sammen med dig finder vi frem til den helt rette mængde tekstindhold, som sikrer at alle tilskuerne forstår budskabet nogenlunde ens.

Titelanimationer

supplerende tekst

tekst animation ikon

Titelanimationer

supplerende tekst

mail ikon

Titel- og tekstanimation anvender vi ofte i vores animationsproduktioner. Her understøtter teksterne alt det visuelle der udfolder sig i animationsvideoen. Det er vigtigt at teksterne er korte og simple og ikke tager for lang tid at læse, da dette kan ødelægge flowet i videoen og derved begynde at kede seeren.

Sammen med dig finder vi frem til den helt rette mængde tekstindhold, som sikrer at alle tilskuerne forstår budskabet nogenlunde ens.

Intro & outro

Logoanimationer

start og slut ikon

Til alle vores videoproduktioner laver vi logoanimationer som intro og outro for at gøre det helt klart for seeren hvem der er afsender. Som en del af outro’en laver vi også en “call-to-action” i form af kontaktinformationer og henvisninger til online profiler.

Et af de sidste trin vi gennemgår når det kommer til animationsvideoer, er en kvalitetskontrol hvor vi samler op på alle justeringer, fejl og mangler. Når man laver kommunikation du kan se, er det vigtigt at alle detaljer fremstår korrekt.

Vi laver også løbende kvalitetskontrol af animationerne for at mindske tiden vi bruger i sidste ende. Det kan dog være svært at fange alle fejl, og derfor laver vi altid en grundig gennemgang til sidst.

Kvalitetskontrol

Gennemgang og evt. justering

Kvalitets check ikon

Kvalitetskontrol

Gennemgang og evt. justering

Floppy disk ikon

Et af de sidste trin vi gennemgår når det kommer til animationsvideoer, er en kvalitetskontrol hvor vi samler op på alle justeringer, fejl og mangler. Når man laver kommunikation du kan se, er det vigtigt at alle detaljer fremstår korrekt.

Vi laver også løbende kvalitetskontrol af animationerne for at mindske tiden vi bruger i sidste ende. Det kan dog være svært at fange alle fejl, og derfor laver vi altid en grundig gennemgang til sidst.

Eksportering & upload

Det sidste trin

Afluttende eksport ikon

Det sidste trin i produktionen af en animationsvideo er eksportering af den færdige video. Det er her at det endelig resultat viser sig.

Vi kan eksportere til alle gængse formater, alt efter hvad dine behov er, og hvad videoen skal bruges til. Det mest almindelige format til online brug er mp4. Vi hjælper dig også gerne med at uploade videoen til relevante online platforme, så som Vimeo og Youtube.


Mere viden om videoproduktion

VI har skrevet et blog indlæg omkring hvorfor du skal bruge online video. Her får du et overblik over hvilke fordele der er i online video og hvad for en effekt det har.

Læs mere om: Hvorfor bruge online video?
Vi har i dette blogindlæg skrevet lidt om de overvejelser du skal gøre og inden du laver en videoproduktion. Her kan du få et indblik i hvilke forberedelser du skal gøre dig inden videooptagelser skal i kassen.

Læs mere om Video pre-produktion her
Vi har i dette blogindlæg skrevet lidt om hvordan vi laver efterbehandling på vores videooptagelser og sikre at der kommer et professionelt touch, inden video deles på det enorme internet.

Læs mere om video post-produktion her

Video assistance?

Uanset hvilke type produkt, service eller budskab du måtte have kan vi hjælpe dig med at finde frem til hvordan video ville kunne hjælpe dig med at blive set i det online rum. Derudover får du også alle fordelene der er ved online video i forhold til søgemaskineoptimering (SEO). Vi sidder klar til at høre om din ønsker og behov – helt uforpligtende.

Vores Kunder siger

Kreative, innovative, proaktive, professionelle
 

Company : Digitypes
Website :
Aggregate Review : All Reviews 5 out of 5 , votes , reviews
Author Picture
Klinik Baungaard Website   
Man får virkelig meget for pengene  

Jeg er alternativ behandler som har haft egen klinik i 4 år. Jeg har naturligvis haft en hjemmeside siden jeg startede.

Da jeg for et års tid siden besluttede at jeg ville have en ny hjemmeside, afsøgte jeg området og mit valg landende på DIGITYPES. Der var flere grunde til at det blev dem jeg valgte.

...Mere
Man får virkelig meget for pengene  
Sanne Baungaard    Klinik Baungaard    Website   

Jeg er alternativ behandler som har haft egen klinik i 4 år. Jeg har naturligvis haft en hjemmeside siden jeg startede.

Da jeg for et års tid siden besluttede at jeg ville have en ny hjemmeside, afsøgte jeg området og mit valg landende på DIGITYPES. Der var flere grunde til at det blev dem jeg valgte. Deres koncept er spændende fordi det for mit vedkommende kom til at indeholde en fantastisk spændende løsning på hjemmesiden med bl.a. Onlinebooking, en youtubekanal, en facebookside, en trustpilotside og en markedsføringsplan. Derudover har de været behjælpelig hvis jeg har haft problemer i forbindelse med de forskellige ting. Det er en ung stærk virksomhed med store visioner, som vi kan få stor glæde af. Jeg har i forbindelse med min nye hjemmeside fået mange henvendelser fra andre behandlere som gerne vil vide hvor den er blevet lavet.

Jeg kan varmt anbefale at bruge DIGITYPES til at løse opgaver i forbindelse med hjemmesider, Apps trustpilot og meget mere. Og en ting der også betyder meget for os små virksomheder er at de er yderst rimelige i pris. Man får virkelig meget for pengene.

Author Picture
Forvandlende Fortællinger Website   
Innovativt og professionelt  

Digitypes har været til stor gavn. Gennem en lyttende, åben og kreativ proces, har de formået at skabe vores hidtil flotteste platform, der fortæller virksomhedens historie på en ny og spædende måde. Deres personligheder skinner igennem produktet, som fremstår både sympatisk, innovativt og professionelt

Author Picture
Malerfirmaet Michael Grøndahl Website   
Unikt design med et professionel tidsvarende look  

Som en del af min opstart, kontaktede jeg Digitypes med et ønske om at få en moderne og unik hjemmeside som afspejler min service og hvem jeg er. Jeg fremsendte det materiale jeg havde så som logo og reference billeder, samt ønsker til undersider.

Efter en uges tid vendte Digitypes tilbage med første udkast til en forside,

...Mere
Unikt design med et professionel tidsvarende look  
Michael Grøndahl    Malerfirmaet Michael Grøndahl    Website   

Som en del af min opstart, kontaktede jeg Digitypes med et ønske om at få en moderne og unik hjemmeside som afspejler min service og hvem jeg er. Jeg fremsendte det materiale jeg havde så som logo og reference billeder, samt ønsker til undersider.

Efter en uges tid vendte Digitypes tilbage med første udkast til en forside, og jeg blev så positivt overrasket. Designet havde oversteget alle mine forventninger, farverig, fede skrifttyper som gør siden mere unik, samt nogle fede animationer som straks fanger ens opmærksomhed.

Mht indhold til undersiderne var Digitypes også behjælpelige med at skabe nogle rammer som gjorde jeg nemt kunne skrive tekster og udvælge billeder til min hjemmeside. Siden lever op til google standarder og 100% mobilvenlig.

Jeg kan klart anbefale Digitypes når det kommer til design og hjemmesideopsætning og af samme årsag er jeg stadig kunde hos dem. Professionel, effektiv service bygget på rettidig omhu!

Author Picture
Veny Webshop Website   
Unikt lækkert design  

Digitypes har deres eget unikke design, de har formået og lavet et design, jeg ikke har set nogen steder før. Det er simpelt og alligevel så kompleks at det fanger en hver opmærksomhed, sammensætningen af elementer og farver er helt i top.

Jeg er vildt fan af den måde de har formået og holde den samme stil hele vejen igennem,

...Mere
Unikt lækkert design  
Bjørn Hansen    Veny Webshop    Website   

Digitypes har deres eget unikke design, de har formået og lavet et design, jeg ikke har set nogen steder før. Det er simpelt og alligevel så kompleks at det fanger en hver opmærksomhed, sammensætningen af elementer og farver er helt i top.

Jeg er vildt fan af den måde de har formået og holde den samme stil hele vejen igennem, og jeg bliver stadig overrasket over hvor godt det tager sig ud når jeg navigere rundt. Deres design har gjort at vores produkter har et meget mere eksklusivt look, og gør at vi kan holde os over standarden, når vi presenterne vores produkter.

Author Picture
Fru Grundig Rengøring Website   
Punktlige, effektive og meget imødekommende  

Digitypes har designet min virksomheds brand i form af logo og print design, det fantastiske hjemmeside deign og opsætning og oprettelse af online profiler til min online markedsføring.

Min ønsker til designstilen for FruGrundigs brand er alle blevet opfyldt. Dette brænder virkelig igennem på hjemmesiden som er rettede mod mobile enheder.

...Mere
Punktlige, effektive og meget imødekommende  
Lone Petersen    Fru Grundig Rengøring    Website   

Digitypes har designet min virksomheds brand i form af logo og print design, det fantastiske hjemmeside deign og opsætning og oprettelse af online profiler til min online markedsføring.

Min ønsker til designstilen for FruGrundigs brand er alle blevet opfyldt. Dette brænder virkelig igennem på hjemmesiden som er rettede mod mobile enheder. Deres store viden og erfaring indenfor den Digitale og online verden sikrede en tryg og god oplevelse, af en verden jeg ikke helt forstår.

Jeg kan varmt anbefale Digitypes når det kommer til grafisk, visuel og digital kommunikation. Det er tydeligt at mærke at teamet bag ved hvad de snakker om. De er punktlige, effektive og meget imødekommende og levere fremadsynet kvalitetsløsning til en rigtig god pris.

Author Picture
SCS Website   
Formidabelt samarbejde  

Vi har haft et formidabelt samarbejde med Digitypes igennem flere år. Vi har samarbejdet om udvikling af bl.a. en selvhjælpsapp, hjemmesider, kommunikation på sociale medier og grafiske opsætninger.

Det er altid tydeligt at mærke, hvordan Digitypes gør sig umage og brænder for at levere det, vi efterspørger. Og hjælper os meget kompetent med at udvikle vores kommunikation og visuelle fremtræden med et aftalt fokus på vores læring.

...Mere
Formidabelt samarbejde  
Eddie Gøttsch    SCS    Website   

Vi har haft et formidabelt samarbejde med Digitypes igennem flere år. Vi har samarbejdet om udvikling af bl.a. en selvhjælpsapp, hjemmesider, kommunikation på sociale medier og grafiske opsætninger.

Det er altid tydeligt at mærke, hvordan Digitypes gør sig umage og brænder for at levere det, vi efterspørger. Og hjælper os meget kompetent med at udvikle vores kommunikation og visuelle fremtræden med et aftalt fokus på vores læring.

Digitypes leverer altid til tiden, med ordentlighed, med en stærk faglighed og med masser af kreativitet og kvalitet. Vi kunne ikke ønske os en bedre samarbejdspartner.

Author Picture
SAFC Website   
Det virker helt perfekt  

De har leveret en hjemmeside som lever helt op til vores forventninger. Den er koblet sammen med Facebook, Instragram og Youtube. Og dette virker helt perfekt.

Hvis vi har haft rettelser eller andre ting vedrørende hjemmeside, er der meget hurtig support. Vi kan varmt anbefale Digitypes som hjemmeside leverandør.

...Mere
Det virker helt perfekt  
Michael Lindegaard    SAFC    Website   

De har leveret en hjemmeside som lever helt op til vores forventninger. Den er koblet sammen med Facebook, Instragram og Youtube. Og dette virker helt perfekt.

Hvis vi har haft rettelser eller andre ting vedrørende hjemmeside, er der meget hurtig support. Vi kan varmt anbefale Digitypes som hjemmeside leverandør. Meget stor ros skal lyde fra Slagelse Amerikanske Football Club.

 
Kreative, innovative, proaktive, professionelle