Detektivarbejde blandt brugeren 4 min.

Digitypes Iværksætter, MindMotion, Project management, Velfærdsteknologi Skriv en kommentar

Da vi startede vores igangværende projekt, gennemgik vi de 5 trin omtalt tidligere her i bloggen. Kunden kom med et ønske til en løsning, dog uden at have forhørt sig hos deres brugere først. Vi gik derfor direkte til brugerne for at få indsigt i deres udfordringer og problemstillinger. Deres behov var et helt andet sted end først antaget.

Vi havde gennem andre projekter stiftet bekendtskab med Socialpsykiatrisk center Slagelse (SCS), og deres borgere. SCS havde som udgangspunkt et ønske om at digitalisere et mestringsredskab, som hjælper borgeren sætte nogle mål for sin hverdag, hvilket de mente var et af de største behov brugeren havde i relation til digital udvikling.

#1 Forstå problemet der skal løses

For at forstå brugernes aktuelle behov, tog vi ud og mødte dem i deres vante rammer. Her interviewede vi borgere og fagpersoner, hvorved der kom helt nye problemstillinger frem i lyset, der var noget mere nuancerede i forhold til først antaget. Brugerne havde andre hverdagsudfordringer som var langt mere relevante i forhold til en digital løsning.

#2 Fakta skal indsamles

Vores indsamling af fakta bestod i to undersøgelser. I den første undersøgte vi problemet til bunds hos brugere og fagpersoner. Her snakkede vi med borgerne om deres hverdag, præferencer og hvilke udfordringer de har i dagligdagen. Fagpersoner kom med deres professionelle vinkel på brugernes situation, og de observationer som de havde gjort sig via deres arbejde om brugernes gøren og laden.

Den anden undersøgelse bestod i selve brugerfladeudviklingen fra designudkast til den endelige prototype. Her var det vigtigt at se efter de små interaktionsdetaljer som brugeren ikke selv er opmærksom på, og om det var automatisk brug af en funktion ved ren intuition. For at sikre at vi fik alle observationer med, videodokumenterede vi hele undersøgelsesforløbet og kunne derved analysere nærmere.

#3 Opstil forskellige hypoteser der forklarer fakta

Via vores undersøgelse og videodokumentation analyserede vi på den data vi havde indsamlet på et bredt udsnit af brugerne. Her begyndte tendenser og mønstre at visse sig i den indsamlede data. Vi så et gennemgående behov og ønsker hos brugeren som ikke var mødt på nuværende tidspunkt, dette var simple redskaber til at strukturere deres hverdag og huske dem på rutiner.

#4 Afgræns dig frem til den mest sandsynlige hypotese

Vores undersøgelse var todelt da vi først skulle undersøge og forstå problemet og behovet. Her afgrænsede vi os frem til hypotesen for brugerne/borgerne i SCS:

“Borgerne i SCS vil være interesserede i en hjælpeapp”

Det viste sig, at det var de i høj grad. Det gav grundlag for undersøgelse 2 og en ny hypotese i forbindelse med udviklingen af selve appen og ikke mindst brugeroplevelsen.

I den anden del af undersøgelsen skulle vi definere de funktioner som den digitale løsning skulle indeholde. Det gjorde vi sammen med brugerne og her brugte vi følgende hypotese:

”Ud fra de indsamlede data kan vi lave en brugerflade og brugeroplevelse, sammen med brugeren, der passer til borgergruppens særlige behov” 

#5 Reager på løsningen

Den sidstnævnte hypotese lapper også lidt over i dette trin, i forhold til brugerfladeoplevelse og udvikling af vores digitale koncept. Vi afholdt 23 brugertest og co-creation udviklingssessioner med brugerne, hvor vi faciliterede en teknisk kompetence og viden, mens de var eksperter på hvordan appen bedst kunne hjælpe dem i deres hverdag. Her brugte vi igen videodokumentation til at samle alle de vigtige detaljer. Dette tætte samarbejde var opskriften på at skabe værdi for brugeren, og et tilhørsforhold til konceptet.

Det sidste og mest afgørende vi gjorde, var at præsentere konceptet for vores klient, som med det samme kunne se værdien og potentialet i konceptet. Derfra og til hvor vi er nu, har vi klarlagt strategiske trin fremadrettet, både til udbredelse og til videreudvikling på konceptet og dets mange aspekter.

Afslutningsvis

Igennem processen med undersøgelser fra kunde ønske til brugerbehov, så vi sammen med kunden, at deres ønske om en digital løsning havde meget større perspektiver, end den oprindelige idé. Dette kunne vi udelukkende fordi vi havde inddraget brugeren i tæt samarbejde, og havde dokumenteret det med video, og dermed kunne gennemanalysere alle detaljerne brugerne ikke selv ser. Husk at detaljer kommer til syne når du lader brugeren være eksperten, og du selv indtræder i den mere ydmyge rolle som facilitator, der kan supplere op på de inputs brugeren har. Samarbejdet er det der skaber værdien!

Er der noget vi kan hjælpe dig med?

Om skribenten

Digitypes

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *