Læsetid ca.: 0 minut
Videoproduktion - videooptagelser
 

Video service område ikonVideoProduktion

At bruge forskellige medier i sin online kommunikation er gået hen og blevet en standard, og de største sociale medier sigter målrettet efter at det mest indhold online skal være video. Vi kan hjælpe dig med at producere en online marketing video, som gør det nemt for din målgruppe at forstå hvem du er og hvad dine spidskompetencer er.

I kombination med vores kompetencer inden for animation, kan vi sammensætte en video som sikrer at du skiller dig ud fra mængden online. Hvis du er nysgerrig på hvad vores videoproduktion indebærer kan du se det her nedenfor. Vi deler videoproduktion ind i 3 overordnede faser.

 
 

Pre-produktion

Pre-produktionen består af alt det forberedende arbejde. Her bliver rammerne for videoen fastsat, samt hvilke optagelser og virkemiddler der skal til for at skabe en komplet og professionel video. Dette dækker bl.a. over primært fokus, medvirkende, lokation, videostruktur og meget mere.

Indledende
møder

STORYBOARD
proces

Optage-
planlægning

fastsættelse
af Lokation

aftaler med
Medvirkende

Produktion

Produktionsfasen er der hvor vi optager det videomateriale der skal anvendes. Her bruger vi den første tid på at opsætte og indstille lys, lyd og kameraudstyr til optagelse. Herefter begynder optagelserne fra flere vinkler, og ved sceneskift overføres optagelserne og kvaliteten evalueres.

udstyrs-
opsætning

Udstyrs-
indstillnger

Gentagende
Optagelser

Overførsel og
backup af filer

Evaluering
af kvalitet

Post-produktion

Når optagelserne er i hus er det tid til at lave klippearbejdet og efterbehandlingen. Her sikrer vi det rette flow i videoen, der passer til den valgte musik og vi laver farvejustering til optagelserne for at understøtte den ønskede stemning. Når videoen er færdig eksporteres denog sendes den til dig.

Klip- &
musikudvælgelse

video-
klipning

Farvekorrektion
og -graduering

Animationer:
logo & titler

Eksport

Pre-produktion

Pre-produktionen består af alt det forberedende arbejde. Her bliver rammerne for videoen fastsat, samt hvilke optagelser og virkemiddler der skal til for at skabe en komplet og professionel video. Dette dækker bl.a. over primært fokus, medvirkende, lokation, videostruktur og meget mere.

Produktion

Produktionsfasen er der hvor vi optager det videomateriale der skal anvendes. Her bruger vi den første tid på at opsætte og indstille lys, lyd og kameraudstyr til optagelse. Herefter begynder optagelserne fra flere vinkler, og ved sceneskift overføres optagelserne og kvaliteten evalueres.

Post-produktion

Når optagelserne er i hus er det tid til at lave klippearbejdet og efterbehandlingen. Her sikrer vi det rette flow i videoen, der passer til den valgte musik og vi laver farvejustering til optagelserne for at understøtte den ønskede stemning. Når videoen er færdig eksporteres denog sendes den til dig.

Indledende
møder

STORYBOARD
proces

Optage-
planlægning

fastsættelse
af Lokation

aftaler med
Medvirkende

udstyrs-
opsætning

Udstyrs-
indstillnger

Gentagende
Optagelser

Overførsel og
backup af filer

Evaluering
af kvalitet

Klip- &
musikudvælgelse

video-
klipning

Farvekorrektion
og -graduering

Animationer:
logo & titler

Eksport


Indledende møder

Valg af fokus

Indledende møde ikon

Uanset hvilket projekt skal i gang med, starter vi altid med et indledende møde, hvor vi får en bedre forståelse af hvad du skal have lavet, hvor det skal bruges, og hvilket omfang opgaven har.

Herefter afholdes der endnu et møde, hvor vi har forberedt et oplæg til en mulig struktur af din videoproduktion. Det oplæg vil være udgangspunktet for mødet og vi vil lave de nødvendige justeringer og ændringer. Når vi har fået alle ender til at mødes bevæger vi os videre til udformningen af et mere endegyldigt oplæg i form af et storyboard.

Storyboardet er en sekvens af billeder eller tegninger, der indholder struktur og narrativ for dialog, titler, vinkler m.m. Det repræsenterer de videooptagelser som er planlagt for videoproduktionen.

Ud fra de indledende møder skaber vi et storyboard som fremhæver de vigtigste sekvenser, når det kommer til de egentlige videooptagelser. Storyboardet vil kun vise en brøkdel af helheden, men er god til at skabe nogle rammer at arbejde efter, når man har med videoproduktion at gøre. Efter de nødvendige tilrettelser godkendes storyboardet af dig, og vi bevæger os videre i pre-produktionen.

Storyboard

Sekvensoversigt

Sekvendsoversigt ikon

Storyboard

Sekvensoversigt

skevensoversigt ikon

Storyboardet er en sekvens af billeder eller tegninger, der indholder struktur og narrativ for dialog, titler, vinkler m.m. Det repræsenterer de videooptagelser som er planlagt for videoproduktionen.

Ud fra de indledende møder skaber vi et storyboard som fremhæver de vigtigste sekvenser, når det kommer til de egentlige videooptagelser. Storyboardet vil kun vise en brøkdel af helheden, men er god til at skabe nogle rammer at arbejde efter, når man har med videoproduktion at gøre. Efter de nødvendige tilrettelser godkendes storyboardet af dig, og vi bevæger os videre i pre-produktionen.

Planlægning

Optagelser og forberedelser

forberedelses ikon

Når man skal lave videooptagelser er planlægningen yderst vigtig. Der kan være mange aktører som skal være en del af videoproduktionen; der kan være speciel optagelser der skal tages højde for; det rette udstyr skal udvælges til lige netop din produktion og m.m.

Sammen med dig sikrer vi at alle aktører, virkemidler, redskaber og materiale er på plads og klar til videoptagelser den dag vi planlægger at optage. Vi laver checklister som har fokus på hvilke vinkler og indstilling vi skal bruge på selve produktionsdagen, så der er styr på at alt kommer i kassen.

En af de vigtigste ting i en videoproduktion er at udvælge den rette lokation til selve optagelserne. Omgivelserne i en videoproduktion er med til at fastsætte hvilken stemning seeren oplever, når de ser din video. Derfor er det vigtigt at du er velovervejet når det kommer til hvilken stemning og baggrund du ønsker i din video.

Vi hjælper og vejleder dig i udvælgelse af den helt perfekte lokation, som understøtter dit budskab, produkt eller service. Vi tager ud og besøger de mulige kandidater til videooptagelserne og udvælger ud fra det hvilke lokationer der skal benyttes.

Udvælgelse

Af lokationer

Optage lokation ikon

Lokationer

Udvælgelse

Lokation bestemsels ikon

En af de vigtigste ting i en videoproduktion er at udvælge den rette lokation til selve optagelserne. Omgivelserne i en videoproduktion er med til at fastsætte hvilken stemning seeren oplever, når de ser din video. Derfor er det vigtigt at du er velovervejet når det kommer til hvilken stemning og baggrund du ønsker i din video.

Vi hjælper og vejleder dig i udvælgelse af den helt perfekte lokation, som understøtter dit budskab, produkt eller service. Vi tager ud og besøger de mulige kandidater til videooptagelserne og udvælger ud fra det hvilke lokationer der skal benyttes.

Medvirkende

Optageaftaler

Deltagende ikon

Det er meget forskelligt hvor mange medvirkende vores kunder ønsker skal være en del af videoproduktionen, om nogen. Dette afhænger naturlivis af hvilke typer produkter eller services du tilbyder dine kunder.

Når du skal udvælge medvirkende til videooptagelser, er det vigtigt at du er tro mod din målgruppe, hvis du sælger et produkt eller en service. Skal du f.eks. lave en video med en løftemaskine til ældre, er det vigtigt at man ser en ældre person bruge maskinen, og at der en medhjælper som er troværdigt klædt på i forhold til vedkommenets arbejdsrolle. Så der skal udvælges nogen som kan repræsentere din målgruppe, og sørge for påklædning der sikrer at seeren forstår den medvirkendes rolle i videoproduktionen.

Når det kommer til selv produktionsdagen starter vi med at opsætte lysudstyr så det passer i forhold til der hvor der optages. Opsætning af kamera flere steder, samt lydudstyr hvis dette skal bruges.

Efter hver scene, flytter vi udstyret til optagelse af næste scene, med den ønskede baggrund. Disse skift kan kræve en del justering af udstyr alt efter hvor godt lokationen egner sig til videooptagelser.

Udstyrsopsætning

Lys, lyd, kamera m.m

Optageudstyr ikon

Udstyrsopsætning

Lys, lyd og kameraer

brugere ikon

Når det kommer til selv produktionsdagen starter vi med at opsætte lysudstyr så det passer i forhold til der hvor der optages. Opsætning af kamera flere steder, samt lydudstyr hvis dette skal bruges.

Efter hver scene, flytter vi udstyret til optagelse af næste scene, med den ønskede baggrund. Disse skift kan kræve en del justering af udstyr alt efter hvor godt lokationen egner sig til videooptagelser.

Udstyrsindstilling

Testoptagelser og klargøring

Videooptagelser ikon

Når udstyret er opsat til den pågældende scene skal lysstyrke og farve indstilles, kameraet skal indstilles til lige nøjagtig de forhold scenen kræver.

For at sikre at alt udstyr er indstillet rigtigt laver vi som regel en testoptagelse, som vi evaluerer inden de faktiske optagelser begynder. Mens vi indstiller udstyret instruerer vi de medvirkende eller klargører objektet der skal optages.

Når man laver videooptagelser er det vigtigt at lave gentagende optagelser af samme scene, fra flere vinkler. De forskellige vinkler gentagende gange gør at vi i postproduktion kan udvælge lige præcis de klip som blev bedst.

Det sker at de medvirkende laver småfejl, og med de gentagende optagelser kan vi klippe de småfejl væk og stadig have kontinuerlige videooptagelser der kommer til at fremstå professionelt og knivskarpt.

Gentagende optagelser

Forskellige vinkler og gentagelser

Videoproduktion ikon

Videooptagelser

Gentagende optagelser

Speedometer ikon

Når klippene er udvalgt begynder klippearbejdet som skal sikre den rigtige dynamik med skift af vinkler og et passende flow på klippehastigheden til den valgt underlægningsmusik.

Det er vigtigt at der ikke er sekvenser som bliver for lange uden der faktisk sker noget. Seererne mister hurtigt interessen hvis klippearbejdet er sjusket og ikke veludført. Vi ser videoen igennem et utal af gange for at sikre at klipningen er som den skal være.

Overførsel & Backup

Videomateriale overføres løbende

Video backup ikon

For at sikre at optagelserne ikke går tabt i en teknisk fejl, laver vi løbende overførsler fra kameraets hukommelseskort til en bærbar, samt en ekstern lagerenhed som ekstra backup.

Det kan til tider være svært at forestille sig hvordan den endelige video kommer til at se ud. Når vi har overført optagelserne, vil du få mulighed for at se de rå optagelser samme dag som de bliver lavet. Her kan du måske få en bedre forståelse af delelementerne i den endegyldige videoproduktion.

Alle videooptagelser evalueres løbende for at sikre at kvaliteten og alt vedrørende optagelsen, lige fra lys og skygger, til vinkler og position.

Det er vigtigt at vi får lavet alle de optagelser vi skal bruge på den planlagte optagedag, da der er mange faktorer som skal passe sammen for at det kan lykkedes, og ikke trække ud i langdrag.

Evaluering

Af optagelser og kvalitet

Kvalitetskontrol ikon

Evaluering

Af optagelser og kvalitet

indsigt ikon

Alle videooptagelser evalueres løbende for at sikre at kvaliteten og alt vedrørende optagelsen, lige fra lys og skygger, til vinkler og position.

Det er vigtigt at vi får lavet alle de optagelser vi skal bruge på den planlagte optagedag, da der er mange faktorer som skal passe sammen for at det kan lykkedes, og ikke trække ud i langdrag.

Klip og musik

Udvælgelseproces

Udvælgelsesikon

Når vi kommer i redigeringsrummet, begynder klip-udvælgelsesprocessen i henhold til det aftalte storyboard. Det er vigtigt at de helt rette klip bliver udvalgt til den færdige videoproduktion.

Det er også her at vi kan få en bedre fornemmelse for hvilken type musik der skal bruges til at understøtte og bidrage til den helt rette stemning. Yderligere bruger vi også musikkens hastighed til at bestemme klippehastigheden så disse 2 passer sammen og skaber en helhed.

Når klippene er udvalgt begynder klippearbejdet som skal sikre den rigtige dynamik med skift af vinkler og et passende flow på klippehastigheden til den valgt underlægningsmusik.

Det er vigtigt at der ikke er sekvenser som bliver for lange uden der faktisk sker noget. Seererne mister hurtigt interessen hvis klippearbejdet er sjusket og ikke veludført. Vi ser videoen igennem et utal af gange for at sikre at klipningen er som den skal være.

Videoklipning

De bedste klip

Klipperarbejde ikon

Videoklipning

De bedste klip

mail ikon

Når klippene er udvalgt begynder klippearbejdet som sikre den rigtigt dynamik med vinkel skift, et passende flow på klippehastigheden til den valgt underlægningsmusik.

Det er vigtigt at der ikke er sekvenser som bliver for lange uden der faktisk sker noget. Seererne mister hurtigt interessen hvis klippe arbejdet er sjusket og ikke veludført. Vi ser videoen igennem et utal af gange for at sikre at klipningen er som den skal være.

Stemningsfarver

Graduering og korrektion

Korrekering og graduering ikon

Når klippe arbejdet er ved at være færdig er det tid til at fremhæve farver og give optagelserne en dybere farveudtryk som passer til den ønskede stemning.

Her bruger vi det man kalder “color correction” (farvekorrigering) som frembringer og udjævner farvenuancer. Når det er gjort udfører vi en lettere “color graduation” (farvegraduering) til optagelserne, som er hvor størstedelen af det stemningsbetonede farvearbejde sker.

Til alle vores videoproduktioner har vi altid lavet logo animationer som intro og outro for at gøre det helt klart for seeren hvem der er afsender. Som en del af outro’en laver vi også en “call to action” i form af kontaktinformationer og henvisning til online profiler.

Nogle videoproduktioner er uden speak, og her bliver der i stedet brugt teksttitler løbende gennem videoen. Her sikrer vi at titlerne passer til stemningen, og ikke får en alt for dominerende rolle i videoen.

Animationer

Tekst, titler og logo

tekstanimation ikon

Animationer

Logo og tekst elementer

Floppy disk ikon

Til alle vores videoproduktioner har vi altid lavet logo animationer som intro og outro for at gøre det helt klart for seeren hvem der er afsender. Som en del af outro’en laver vi også en “call to action” i form af kontaktinformationer og henvisning til online profiler.

Nogle videoproduktioner er uden speak, og her bliver der i stedet brugt teksttitler løbende gennem videoen. Her sikrer vi at titlerne passer til stemningen, og ikke får en alt for dominerende rolle i videoen.

Eksport & upload

Det sidste trin

Afluttende eksport ikon

Det sidste trin i videoproduktionsprocessen er eksportering af de efterbehandlede videooptagelser. Det er her at det endelig begynder at vise sig. Efter eksportering gennemser vi videoen utallige gange for at fange fejl og foretager justeringer.

Vi kan eksporter i alle gængse formater, lige til dine behov. Det mest almindelige format til online brug er mp4.


Mere viden om emnet

VI har skrevet et blog indlæg omkring hvorfor du skal bruge online video. Her får du et overblik over hvilke fordele der er i online video og hvilken effekt det har.

Læs mere om: Hvorfor bruge online video?
Vi har i dette blogindlæg skrevet lidt om de overvejelser du skal gøre og inden du laver en videoproduktion. Her kan du få et indblik i hvilke forberedelser du skal gøre dig inden videooptagelser skal i kassen.

Læs mere om Video pre-produktion her
Vi har i dette blogindlæg skrevet lidt om hvordan vi laver efterbehandling på vores videooptagelser og sikrer at der kommer et professionelt touch, inden video deles på de utallige platforme.

Læs mere om video post-produktion her

Video assistance?

Uanset hvilke type produkt, service eller budskab du måtte have kan vi hjælpe dig med at finde frem til hvordan video ville kunne hjælpe dig med at blive set i det online rum. Derudover får du også alle fordelene der er i online video i forhold til søgemaskineoptimering (SEO). Vi sidder klar til at høre hvad dine ønsker og behov er, helt uforpligtende.

Vores Kunder siger

Kreative, innovative, proaktive, professionelle
 

Company : Digitypes
Website :
Aggregate Review : All Reviews 5 out of 5 , votes , reviews
Author Picture
Veny Webshop Website   
Unikt lækkert design  

Digitypes har deres eget unikke design, de har formået og lavet et design, jeg ikke har set nogen steder før. Det er simpelt og alligevel så kompleks at det fanger en hver opmærksomhed, sammensætningen af elementer og farver er helt i top.

Jeg er vildt fan af den måde de har formået og holde den samme stil hele vejen igennem,

...Mere
Unikt lækkert design  
Bjørn Hansen    Veny Webshop    Website   

Digitypes har deres eget unikke design, de har formået og lavet et design, jeg ikke har set nogen steder før. Det er simpelt og alligevel så kompleks at det fanger en hver opmærksomhed, sammensætningen af elementer og farver er helt i top.

Jeg er vildt fan af den måde de har formået og holde den samme stil hele vejen igennem, og jeg bliver stadig overrasket over hvor godt det tager sig ud når jeg navigere rundt. Deres design har gjort at vores produkter har et meget mere eksklusivt look, og gør at vi kan holde os over standarden, når vi presenterne vores produkter.

Author Picture
SAFC Website   
Det virker helt perfekt  

De har leveret en hjemmeside som lever helt op til vores forventninger. Den er koblet sammen med Facebook, Instragram og Youtube. Og dette virker helt perfekt.

Hvis vi har haft rettelser eller andre ting vedrørende hjemmeside, er der meget hurtig support. Vi kan varmt anbefale Digitypes som hjemmeside leverandør.

...Mere
Det virker helt perfekt  
Michael Lindegaard    SAFC    Website   

De har leveret en hjemmeside som lever helt op til vores forventninger. Den er koblet sammen med Facebook, Instragram og Youtube. Og dette virker helt perfekt.

Hvis vi har haft rettelser eller andre ting vedrørende hjemmeside, er der meget hurtig support. Vi kan varmt anbefale Digitypes som hjemmeside leverandør. Meget stor ros skal lyde fra Slagelse Amerikanske Football Club.

Author Picture
Fru Grundig Rengøring Website   
Punktlige, effektive og meget imødekommende  

Digitypes har designet min virksomheds brand i form af logo og print design, det fantastiske hjemmeside deign og opsætning og oprettelse af online profiler til min online markedsføring.

Min ønsker til designstilen for FruGrundigs brand er alle blevet opfyldt. Dette brænder virkelig igennem på hjemmesiden som er rettede mod mobile enheder.

...Mere
Punktlige, effektive og meget imødekommende  
Lone Petersen    Fru Grundig Rengøring    Website   

Digitypes har designet min virksomheds brand i form af logo og print design, det fantastiske hjemmeside deign og opsætning og oprettelse af online profiler til min online markedsføring.

Min ønsker til designstilen for FruGrundigs brand er alle blevet opfyldt. Dette brænder virkelig igennem på hjemmesiden som er rettede mod mobile enheder. Deres store viden og erfaring indenfor den Digitale og online verden sikrede en tryg og god oplevelse, af en verden jeg ikke helt forstår.

Jeg kan varmt anbefale Digitypes når det kommer til grafisk, visuel og digital kommunikation. Det er tydeligt at mærke at teamet bag ved hvad de snakker om. De er punktlige, effektive og meget imødekommende og levere fremadsynet kvalitetsløsning til en rigtig god pris.

Author Picture
SCS Website   
Formidabelt samarbejde  

Vi har haft et formidabelt samarbejde med Digitypes igennem flere år. Vi har samarbejdet om udvikling af bl.a. en selvhjælpsapp, hjemmesider, kommunikation på sociale medier og grafiske opsætninger.

Det er altid tydeligt at mærke, hvordan Digitypes gør sig umage og brænder for at levere det, vi efterspørger. Og hjælper os meget kompetent med at udvikle vores kommunikation og visuelle fremtræden med et aftalt fokus på vores læring.

...Mere
Formidabelt samarbejde  
Eddie Gøttsch    SCS    Website   

Vi har haft et formidabelt samarbejde med Digitypes igennem flere år. Vi har samarbejdet om udvikling af bl.a. en selvhjælpsapp, hjemmesider, kommunikation på sociale medier og grafiske opsætninger.

Det er altid tydeligt at mærke, hvordan Digitypes gør sig umage og brænder for at levere det, vi efterspørger. Og hjælper os meget kompetent med at udvikle vores kommunikation og visuelle fremtræden med et aftalt fokus på vores læring.

Digitypes leverer altid til tiden, med ordentlighed, med en stærk faglighed og med masser af kreativitet og kvalitet. Vi kunne ikke ønske os en bedre samarbejdspartner.

Author Picture
Klinik Baungaard Website   
Man får virkelig meget for pengene  

Jeg er alternativ behandler som har haft egen klinik i 4 år. Jeg har naturligvis haft en hjemmeside siden jeg startede.

Da jeg for et års tid siden besluttede at jeg ville have en ny hjemmeside, afsøgte jeg området og mit valg landende på DIGITYPES. Der var flere grunde til at det blev dem jeg valgte.

...Mere
Man får virkelig meget for pengene  
Sanne Baungaard    Klinik Baungaard    Website   

Jeg er alternativ behandler som har haft egen klinik i 4 år. Jeg har naturligvis haft en hjemmeside siden jeg startede.

Da jeg for et års tid siden besluttede at jeg ville have en ny hjemmeside, afsøgte jeg området og mit valg landende på DIGITYPES. Der var flere grunde til at det blev dem jeg valgte. Deres koncept er spændende fordi det for mit vedkommende kom til at indeholde en fantastisk spændende løsning på hjemmesiden med bl.a. Onlinebooking, en youtubekanal, en facebookside, en trustpilotside og en markedsføringsplan. Derudover har de været behjælpelig hvis jeg har haft problemer i forbindelse med de forskellige ting. Det er en ung stærk virksomhed med store visioner, som vi kan få stor glæde af. Jeg har i forbindelse med min nye hjemmeside fået mange henvendelser fra andre behandlere som gerne vil vide hvor den er blevet lavet.

Jeg kan varmt anbefale at bruge DIGITYPES til at løse opgaver i forbindelse med hjemmesider, Apps trustpilot og meget mere. Og en ting der også betyder meget for os små virksomheder er at de er yderst rimelige i pris. Man får virkelig meget for pengene.

Author Picture
Malerfirmaet Michael Grøndahl Website   
Unikt design med et professionel tidsvarende look  

Som en del af min opstart, kontaktede jeg Digitypes med et ønske om at få en moderne og unik hjemmeside som afspejler min service og hvem jeg er. Jeg fremsendte det materiale jeg havde så som logo og reference billeder, samt ønsker til undersider.

Efter en uges tid vendte Digitypes tilbage med første udkast til en forside,

...Mere
Unikt design med et professionel tidsvarende look  
Michael Grøndahl    Malerfirmaet Michael Grøndahl    Website   

Som en del af min opstart, kontaktede jeg Digitypes med et ønske om at få en moderne og unik hjemmeside som afspejler min service og hvem jeg er. Jeg fremsendte det materiale jeg havde så som logo og reference billeder, samt ønsker til undersider.

Efter en uges tid vendte Digitypes tilbage med første udkast til en forside, og jeg blev så positivt overrasket. Designet havde oversteget alle mine forventninger, farverig, fede skrifttyper som gør siden mere unik, samt nogle fede animationer som straks fanger ens opmærksomhed.

Mht indhold til undersiderne var Digitypes også behjælpelige med at skabe nogle rammer som gjorde jeg nemt kunne skrive tekster og udvælge billeder til min hjemmeside. Siden lever op til google standarder og 100% mobilvenlig.

Jeg kan klart anbefale Digitypes når det kommer til design og hjemmesideopsætning og af samme årsag er jeg stadig kunde hos dem. Professionel, effektiv service bygget på rettidig omhu!

Author Picture
Forvandlende Fortællinger Website   
Innovativt og professionelt  

Digitypes har været til stor gavn. Gennem en lyttende, åben og kreativ proces, har de formået at skabe vores hidtil flotteste platform, der fortæller virksomhedens historie på en ny og spædende måde. Deres personligheder skinner igennem produktet, som fremstår både sympatisk, innovativt og professionelt

 
Kreative, innovative, proaktive, professionelle