Levende billede slideshow video content - Grafik

UX & UI design

Konverter med en korrekt brugerrejse

User Interface (UI) og User experience (UX) er noget vi alle sammen er i berøring med på dagligt plan. En gennemtænkt brugerflade der afføder den gode og flydende brugeroplevelse, som nemt og effektivt hjælper dig på vej mod det endelige mål, bør altid være ambitionen. Når en brugerflade har et eksistensgrundlag, er det yderst vigtigt at man først og fremmest imødekommer brugernes forventninger, og derfra gør alt for at understøtte de behov de har til UI’et, for at kunne anvende løsningen på en måde som skaber værdi og den gode oplevelse.

Vi har designet brugerflader til en lang række digitale løsninger. Websites, webshops, SaaS værktøjer, mobil apps, web apps, interaktive e-bøger og custom web software. Vi kan helt sikkert også hjælpe dine brugere med at få en god oplevelse og et intuitiv brugerflade design, der sikrer en stabil rejse mod det endelige mål.

VORES UI og UX SERVICES

Vi kan hjælpe dig med at skabe den rette brugerrejse

ISO icon User personas

User Personas

Iso icon Kunderejsen

Kunderejsen (Brugeren)

Iso ikon Wireframing

Wireframing

Iso Ikon Hieraki

Hierarki

Iso ikon Konventioner

Konventioner

Iso ikon Effekter

Effekter

Iso Ikon Logo konvertering

Konvertering

Iso ikon wrap design around

Wrap design around

User persona

Hvem designer vi til?

Personas iso ikon

Først og fremmest skal vi forsøge at lære dine målgruppe bedre at kende. Det gør vi via dine input og ikke mindst datakilder, hvis de er til rådighed, for at få indsigt i hvordan den typiske bruger ser ud. Derudover kan der udføres spørgeundersøgelser og fokusgrupper, som et supplement for at give en endnu klarere profil.

Når vi kender dine brugere lidt bedre, udformes en eller flere persona’er, som vi gennem den videre proces konsekvent har for øje, når der snakkes om brugeren. Det sikrer at vi altid holder en retning, der er i brugerens interesse og 100% er rettet mod det formål, i løsningens flow og udtryk.

Kunderejsen - Customer Journey Map

Brugerrejsen skal designes og strukturers nøje

Ønsker du at gå meget strategisk til værks med din online tilstedeværelse er et Customer Journey Map et stærkt værktøj til virkelig at dykke ned i den brugerrejse dine besøgende sidder midt i. I denne proces bliver det tydeligt hvor ruten mod målet, kan gøres mere skarp, i forhold til de ønskede konverteringspunkter. I denne proces vil persona’er også være et naturligt redskab at anvende. Det er vigtigt at få kortlagt denne kunderejse.

Vi har flere forskellige typer af Customer Journey maps, der anvendes alt efter typen af online tilstedeværelse. Når rejsen og behovene der opstår på brugerens vej er kortlagt, kan der tages aktive valg om funktioner, design og strukturering af indholdet i brugerfladen.

Kunderejsen

Brugerrejsen skal designes og strukturers nøje

Customer journey map iso ikon

Wireframing & Brugerflow

Få overblik og sikre det rette flow

wireframing iso ikon

Wireframing af alle brugerflader som udgør den samlede digitale løsning, kan give et unikt overblik når disse struktureres og forbindes af linjer. Her bliver brugerflowet helt tydeligt, samt hvilke brugerruter der er afskåret fra andre ruter. Brugerfladens flow kan på dette plan bedre strategisk organiseres mod en mere skarp, gennemskuelig og gennemsigtig løsning.

Ønsker du sådan et overblik over din digitale løsning inden den skal ud i verden, kan vi hjælpe dig med at blive helt skarp på hvilket brugerflow der passer bedst til dine brugeres formål i din digitale løsning. Det er det redskab der oftets bruges i en eller flere nuancer når der udvikles Customer Journey Maps.

Hierarki & funneling

Tal til den visuelle opfattelse i menneskehjernen

Vores hjerne er fra naturens side skabt til at genkende former, størrelser, nuancer som en del af fortolkningen og herved skabe et hierarki og dybde af den verden der skal forstås og navigeres i. Disse principper bør derfor også anvendes aktivt i UI designet, ikke mindst til at skabe en god og gennemskuelig brugeroplevelse.

Man starter med et klart visuelt hierarki, hvor det du ønsker brugeren skal se først, fylder mest og giver et klart fokus fra afsenderens side. Herefter skal brugerens oplevelse føres længere ned i tragten, hvis nysgerrigheden er til stede. Et godt eksempel på visuelt hierarki, vil du opleve i tabloidavisernes overskrifter og hvordan de kan fange dig med et klart udvalgt fokus.

Hierarki & funneling

Tal til den visuelle opfattelse i menneskehjernen

hierarki &funneling iso ikon

Konventioner & udvikling

Standarden rykker sig sammen med teknologien

Konventioner og udvikling iso ikon

Når man designer brugerflader er der en række brugerkonventioner man bør kende, og aktiv overholde eller bryde. Her spiller udviklingenen en stor rolle, og særligt teknologien brugerfladen skal bruges på. Og som du sikkert har bemærket sker der hele tiden noget på den teknologiske front.

Vi kender konventionerne inden for brugerflade design, og vi er helt ajour på den teknologiske udvikling. Det betyder at vi kan designe intuitive moderne brugerflader, til dine brugeres behov. Vi ved hvilke funktioner og virkemidler der skal til for at sikre en smertefri brugerrejse.

Effekter & animationer

Der skaber fokus flow og gennemsigtighed

En god brugeroplevelse er bygget på gennemsigtighed på flere niveauer. Her kan animation være med til at tiltrække opmærksomhed til subtile elementer der bidrager til gennemsigtighed, så som en loader der viser at softwaren/applikationen arbejder. En knap som står og hopper for at signalere at det er det næste skridt. Denne type effekter og animationer kan hjælpe til en god brugeroplevelse med et klart flow og fokus. Vi har mange års praktisk og teoretisk erfaring som har raffineret vores forståelse for hvad der gør en god brugerflade, og ikke mindst en god brugeroplevelse

Effekter & animationer

Der skaber fokus flow og gennemsigtighed

Tekst animering iso ikon

Konverteringen

Med de rette CTA'er kan du konvertere mere

Konvertering iso ikon

Når man designer en brugerrejse er der visse milepæle der definerer hvordan lige netop den enkelte bruger navigerer i brugerfladen. Dette kan være bestemte funktioner eller gateways til andre dele af brugerfladens lag. Om det er en konvertering i form af et køb, eller måske udfyldelsen af en afstemning - ja faktisk afgivelse af hvilke som helst data i en formular.

Med de rette knapper, links og gateways kan du sikre, at du leder brugeren ud på en rejse hvor der afgives data på vejen, eller som slutpunktet. Knapperne der leder brugeren mod sit endelige mål kaldes “Call to Action” - CTA knapper. Udformning og brugen af disse på de rette steder kan være afgørende for at konvertere, og derved indsamle data.

Brand design i brugerfladen

Få alle ender til at mødes i en synergi

Når brugerrejsen, brugeroplevelsen og brugerflowet er blevet strategisk gennemarbejdet skal det pakkes ind i et brand design som passer til det den løser eller til det firma der står bag den digitale løsning.

Her er kunsten at leve op til brugerflade konventionerne på den valgte platform, og smelte det sammen med visuelle hierarkier, som passer ind i det ønskede brugerflow og rejsen mod konvertering. Alt dette skal man have til at passe sammen med brand farver, skrifttyper, former og stemning. Den udfordring elsker vi og står klar til at assistere dig!

Brand design i brugerfladen

Få alle ender til at mødes i en synergi

brand UI design iso ikon

Kunderne siger

 

Har du brug for UI & UX Design?

Hvis svaret er ja, har vi redskaberne, kompetencerne og erfarring. Så hold dig ikke tilbage, kontakt os nu

Kontakt osog hør mere...