Video service område ikonAnimationsvideo

Animationsvideo er gået fra at være en dyr luksus at få produceret til at være en standard de fleste har råd til. Samtidig kan de største sociale medier bedst lide video, og giver det størst rækkevidde. Her er en animationsvideo en god måde at sikre sig en fordel og synlighed online.

2D animationsvideo formatet kan simplificere selv det mest kompliceret område. Det enkle udtryk gør det overskueligt for alle typer seere at følge med. Tegneserie stilen har uanede muligheder når det kommer til f.eks. at få en karakter til at flyve, eller animere en scene der foregår i rummet. Det er kun fantasien som sætter grænserne i dette univers.

 
 

Forberedelser

Det er her vi laver rammerne for din animationsvideo, og fra start af sikrer os at det bliver en knivskarp kommunikation, der passer til din målgruppe. Vi laver et storyboard, så storytellingen er på plads før vi animerer. En professionel forberedelse, resulterer i en professionel animationsvideo.

Animeringen

Selve animeringen er den virkelig tunge og krævende proces. Alt der skal bevæge sig skal klargøres, det vil sige alt fra kroppens mange led, til fartøjer der bevæger sig, eller interaktion med baggrunden. Ved custom animation en denne proces ekstra tung.

Lyd & finpudsning

I denne fase får vi styr på det lydmæssige aspekt af animationsvideoen, om det er underlægningsmusik, eller voice over. Derudover tilføjes der understøttende tekst hvor det er nødvendigt, samt intro og outro. Inden vi eksporterer og fremsender det endelige resultat, laver vi en kvalitetskontrol.

Indledende
møder

STORYBOARD
proces

Karakterer
& objekter

lokationer

Storytelling

Karakter-
animering

Objekt-
animering

Baggrunds-
animering

Scene
animering

Sammen-
klipning

Musik eller
voiceover

Titel-
animationer

Intro
& outro

Kontrol &
gennemgang

Eksportering
& upload


Indledende møder

Valg af fokus

Indledende møde ikon

Vi starter med et indledende møde, så vi sammen med dig kan finde frem til hvordan en animationsvideo kan skabe værdi for jer. Vi ser på hvad jeres mål er, og hvordan vi kan opnå det.

Næste skridt er at vi laver et oplæg med idéer og struktur til din animationsvideo. Sammen finder vi frem til eventuelle ændringer og justeringer, så konceptet for videoen er helt på plads. Det gør os i stand til at få lavet et storyboard.

Vi laver et storyboard der ved hjælp af billeder og tekst giver et visuelt indtryk af forløbet i din animationsvideo.

I storyboardet vil vi også kunne inkludere eventuel dialog, titler, tekst og vinkler der kommer til at fungere som en køreplan for animationsarbejdet. Når storyboardet er godkendt, kan vi gå vi videre i processen.

Storyboard

Sekvensoversigt

Sekvendsoversigt ikon

Storyboard

Sekvensoversigt

skevensoversigt ikon

Storyboardet er en sekvens af billeder eller tegninger, som indholder retningslinjer for dialog, titler, vinkler m.m.

Ud fra de indledende møder skaber vi et storyboard som fremhæver de vigtigste sekvenser. Efter at have foretaget de nødvendige tilrettelser, godkendes storyboardet af dig, og vi bevæger os videre i pre-produktionen.

Karakterer og objekter

De beskrivende elementer

Karakter og objekter ikon

I storyboard processen er der flere ting som skal fastsættes. Bl.a. hvilke karakterer der er nødvendige for at få det ønskede budskab til at stå klart frem? Hvilke roller skal hverenkelt af karaktererne spille og hvorfor? Hvordan skal de se ud? Hvad er deres humør/mikik på givne tidspunkter?

Karaktererne kan være et bærende element for dit budskab. Derfor er det vigtigt at alle førnævnte spørgsmål og muligvis flere, bliver afklaret for at resten af processen forløber så glat som muligt.

Når det kommer til animering er mulighederne helt åbne for at vælge lokationer så som Paris, pyramiderne eller sågar rummet som en mulig lokation. Vær dog opmærksom på at vælge det rette.

Der skal udvælges de lokationer som er med til at bidrage til den historie der bliver fortalt, for at understøtte dit overordnede budskab. Denne del af storyboard processen skal sikre at de rigtige baggrunde bliver animeret.

Lokationer

– Udvælgelse

Hus lokations ikon

Lokationer

Udvælgelse

Lokation bestemsels ikon

Når det kommer til animering er mulighederne helt åbne for at vælge lokationer så som Paris, pyramiderne eller sågar rummet som en mulig lokation. Vær dog opmærksom på at vælge det rette.

Der skal udvælges de lokationer som er med til at bidrage til den historie der bliver fortalt, for at understøtte dit overordnede budskab. Denne del af storyboard processen skal sikre at de rigtige baggrunde bliver animeret.

Storytelling

Den rette fortælling til budskabet

Historie fortælling ikon

Storytelling er en ældgammel kunstform. Vi arbejder ud fra den simple storytelling proces, med “helten”, “modstanden”, “hjælperen”, “point of no return” etc. Med denne struktur sikrer vi at alle de rette elementer er tilstede i historien for at give en fuldendt historie med alle de velkendte faktorer og elementer.

Lad os hjælpe dig på vej til at skabe den rette historie, og få dit budskab til at stå klart frem, uanset om det er i markedsførings- eller undervisningsøjemed.

Når historien, og alt det involverer er på plads, er det tid til det mere komplicerede, nemlig selve animeringen. Her er karakteranimeringen den første del vi tager fat på. Alle bevægelser, mimiske udtryk og interaktioner med objekter skal forberedes her, til hver enkelt scene.

Det betyder at hver en bevægelse, interaktion og kropssprog skal gøres levende og struktureres. Der skal f.ek.s meget lidt til misforstå om karakteren ser forbløffet eller forskrækket ud. Detaljen i denne animeringsfase er ofte det der gør forskellen, og er af samme årsag tidskrævende.

Karakteranimering

Levende væsner

Karkater animation ikon

Karakteranimering

Levende væsner

karakter ikon

Når historien, og alt det involverer er på plads, er det tid til det mere komplicerede, nemlig selve animeringen. Her er karakteranimeringen den første del vi tager fat på. Alle bevægelser, mimiske udtryk og interaktioner med objekter skal forberedes her, til hver enkelt scene.

Det betyder at hver en bevægelse, interaktion og kropssprog skal gøres levende og struktureres. Der skal f.ek.s meget lidt til misforstå om karakteren ser forbløffet eller forskrækket ud. Detaljen i denne animeringsfase er ofte det der gør forskellen, og er af samme årsag tidskrævende.

Objektanimering

understøttende objekter

Element animation ikon

Næste trin er animeringen af objekter. Dette kan være alt fra biler, computere, værktøj og meget andet der skal bringes til live. Et andet aspekt i denne fase er disse objekters introducering i scenen. Dette kunne være at en computers dele folder sig ud del for del, eller et ikon der poper frem.

Uanset hvad du har af ønsker til den stilistiske animering, har vi i de fleste tilfælde virkemidler og animeringseffekter som nok skal få dit budskab til at fremstå klart.

Baggrundsanimeringen er bestemt ud fra de lokationer som blev fastsat i den indledende fase. Her er det vigtigt at bruge en fællesnævner for hvad folk forbinder med de udvalgte lokationer. Det kan f.ek.s være et indkøbsmiljø for at signalering shopping af et produkt.

Her bruger vi tid på at understrege lokationerne som er valgt til at understøtte budskabet, pakket ind i en historie på den ene eller anden måde. Uanset hvad skal vi nok sammen med dig finde det rette baggrundsudtryk.

Baggrundsanimering

Kendetegn for de udvalgte lokationer

Scene baggrund hus ikon

Baggrundsanimering

Kendetegn for de udvalgte lokationer

Speedometer ikon

Baggrundsanimeringen er bestemt ud fra de lokationer som blev fastsat i den indledende fase. Her er det vigtigt at bruge en fællesnævner for hvad folk forbinder med de udvalgte lokationer. Det kan f.ek.s være et indkøbsmiljø for at signalering shopping af et produkt.

Her bruger vi tid på at understrege lokationerne som er valgt til at understøtte budskabet, pakket ind i en historie på den ene eller anden måde. Uanset hvad skal vi nok sammen med dig finde det rette baggrundsudtryk.

Sceneanimering

Karakterer, objekter og baggrunde

Scene ikon

Sceneanimering er kulminationen på alle de andre animeringsfaser der er gået forud. Her bliver alle elementer der skal til for at skabe historien samlet i de individuelle scener, i henhold til storyboardet. Timingen er nøgleordet her, og det rette flow og hastighed justeres.

Mange faktorer spiller ind på scenesammensætningen, og med de rette overvejelser og forberedelser kan den næste fases arbejde lettes en del.

Når de individuelle scener er animeret, begynder klippearbejdet der sikrer at vi får skabt en hastighed og stemning der passer til historien og følger tempoet i i den underlægningsmusik vi vælger at bruge.

En god klipning sikrer at de enkelte sekvenser får en passende længde, så din målgruppe ikke falder fra når de ser animationsvideoen. Det er her vi sikrer det rigtige og helstøbte indtryk.

sammenklipning

scenerne sat sammen

saks ikon

sammenklipning

scenerne sat sammen

indsigt ikon

Når de individuelle scener er animeret, begynder klippearbejdet som sikrer den rigtigt dynamik med et passende flow på klippehastigheden til den valgte underlægningsmusik.

Det er vigtigt at der ikke er sekvenser som bliver for lange uden der faktisk sker noget. Seerne mister hurtigt interessen hvis klippearbejdet er sjusket og ikke veludført. Vi ser videoen igennem et utal af gange for at sikre at klipningen er som den skal være.

Lydspor

Voice over og/eller musik

Lyd optagelse ikon

For at skabe den helt rette stemning til lige præcis dit budskab anvender vi næsten altid underlægningsmusik. Vi har adgang til store online kartoteker med “Royalty fri musik”, hvilket betyder at du for et lille beløb kan købe dig rettigheder til professionel underlægningsmusik.

Voice over kan understrege dit budskab og sikre at alt hvad der skal siges, bliver sagt så det ikke kun er op til de visuelle virkemidler. Når det kommer til voice over, bliver der udformet et manuskript som tilpasses videoens hastighed, længde osv. Her har vi igen adgang til online portaler hvor der sidder flere 1000 professionelle voice over artister klar til lave det helt perfekte speak til din video.

Titel- og tekstanimation anvender vi ofte i vores animationsproduktioner. Her understøtter teksterne alt det visuelle der udfolder sig i animationsvideoen. Det er vigtigt at teksterne er korte og simple og ikke tager for lang tid at læse, da dette kan ødelægge flowet i videoen og derved begynde at kede seeren.

Sammen med dig finder vi frem til den helt rette mængde tekstindhold, som sikrer at alle tilskuerne forstår budskabet nogenlunde ens.

Titelanimationer

supplerende tekst

tekst animation ikon

Titelanimationer

supplerende tekst

mail ikon

Titel- og tekstanimation anvender vi ofte i vores animationsproduktioner. Her understøtter teksterne alt det visuelle der udfolder sig i animationsvideoen. Det er vigtigt at teksterne er korte og simple og ikke tager for lang tid at læse, da dette kan ødelægge flowet i videoen og derved begynde at kede seeren.

Sammen med dig finder vi frem til den helt rette mængde tekstindhold, som sikrer at alle tilskuerne forstår budskabet nogenlunde ens.

Intro & outro

Logoanimationer

start og slut ikon

Vi laver en intro og outro til din animationsvideo, som på en lækker måde viser dig som afsenderen. Det er noget der kan være en rigtig god branding værdi i, og vil også være noget du kan genbruge i andre sammenhænge.

Et af de sidste trin vi gennemgår når det kommer til animationsvideoer, er en kvalitetskontrol hvor vi samler op på alle justeringer, fejl og mangler. Når man laver kommunikation du kan se, er det vigtigt at alle detaljer fremstår korrekt.

Vi laver også løbende kvalitetskontrol af animationerne for at mindske tiden vi bruger i sidste ende. Det kan dog være svært at fange alle fejl, og derfor laver vi altid en grundig gennemgang til sidst.

Kvalitetskontrol

Gennemgang og evt. justering

Kvalitets check ikon

Kvalitetskontrol

Gennemgang og evt. justering

Floppy disk ikon

Et af de sidste trin vi gennemgår når det kommer til animationsvideoer, er en kvalitetskontrol hvor vi samler op på alle justeringer, fejl og mangler. Når man laver kommunikation du kan se, er det vigtigt at alle detaljer fremstår korrekt.

Vi laver også løbende kvalitetskontrol af animationerne for at mindske tiden vi bruger i sidste ende. Det kan dog være svært at fange alle fejl, og derfor laver vi altid en grundig gennemgang til sidst.

Eksportering & upload

Offentliggørelsen

Afluttende eksport ikon

Som det afsluttende i produktionen af en animationsvideo, er eksporteringen af den færdige video. Det er her du får overdraget din video.

Vi kan eksportere til alle gængse formater, alt efter hvad dine behov er, og hvad videoen skal bruges til. Vi hjælper dig også gerne med at uploade videoen til relevante online platforme, så som Vimeo og Youtube.


Har du løbende animationsopgaver?

Så er det rigtig smart med en fast samarbejdspartner

Læs mere herOm vores komplette service aftale

Få mere viden om videoproduktion

Her kan du læse om hvorfor du skal bruge online video. Vi giver dig et overblik over hvilke fordele der er ved online video og hvilken effekt det har.

Læs mere om: Hvorfor bruge online video?
Få indsigt i hvilke overvejelser man bør gøre sig inden man kaster sig ud i en videoproduktion. En god forberedelse sikrer en god produktion.

Læs mere om Video pre-produktion her
Den rigtige efterbehandling sikrer at dine videoer bliver ekstalækre at se på. Derfor har vi skrevet et blogindlæg om nogle af de ting du kan gøre for at få din video til at fremstå professionel.

Læs mere om video post-produktion her

Hjælp til video?

Lad os hjælpe dig med at komme igang med at bruge video eller animationsvideo. Det er et format der virkelig kan give den gode rækkevidde, og er den måske bedste måde at få dit budskab ud på. Samtidig kan det hjælpe din SEO (søgemaskineoptimering). Så skal vi ikke bare komme i gang?

Vores Kunder siger

Kreative, innovative, proaktive, professionelle
 

 
Kreative, innovative, proaktive, professionelle