SEO Bureau Grafik

Professionel VIDEOPRODUKTION

Vi kan varetage komplet videoproduktion

At bruge forskellige medier i sin online kommunikation er gået hen og blevet en standard, og de største sociale medier sigter målrettet efter at det mest indhold online skal være video. Vi hjælper dig med at producere en online marketing video, som gør det nemt for din målgruppe at forstå hvem du er og hvad dine spidskompetencer er.

I kombination med vores kompetencer inden for animation, kan vi sammensætte en video som sikrer at du skiller dig ud fra mængden online. Hvis du er nysgerrig på hvad vores videoproduktion indebærer kan du se det her nedenfor. Vi deler videoproduktion ind i 3 overordnede faser.

VORES video SERVICES

Vi kan hjælpe dig med at producere en professionel video

ISO icon Komplet webshop

Indledende møde

Iso icon Alle brancher

Story board proces

Iso Ikon  Betalingsgateway

Optage planlægning

Iso Ikon Online annoncering

Udvælgelse af lokation

Iso ikon sociale medier

Aftaler med medvirkende

Iso ikon Kunde support og kontakt

Speak script

Iso Ikon Kategorisering

Opsætning af udstyr

Iso ikon Filtrering og søgning

Indstilling af udstyr

Iso ikon Regnskabskobling

Gentagende optagelser

Iso ikon Pakkelabels

Overførsel & backup

Iso ikon Nem shop håndtering

Kvalitetssikring

Iso ikon Kuponer

Musik og klip udvælgelse

Iso ikon Mange fun ktioner

Video klipning

Iso Icon Shopify & shoporama

Farvejusteringer

Iso ikon GDPR

Animation af logo og titler

Iso ikon Krydssalg og mersalg

Export

Billedeoptimering ikon

Content & SEO

 
 
 

Indledende
ide & udviklings møder

Budskab og fokus udvælgelse

Komplet webshop iso ikon

Uanset hvilket projekt skal i gang med, starter vi altid med et indledende møde, hvor vi får en bedre forståelse af hvad du skal have lavet, hvor det skal bruges, og hvilket omfang opgaven har.

Herefter afholdes der endnu et møde, hvor vi har forberedt et oplæg til en mulig struktur af din videoproduktion. Det oplæg vil være udgangspunktet for mødet og vi vil lave de nødvendige justeringer og ændringer. Når vi har fået alle ender til at mødes bevæger vi os videre til udformningen af et mere endegyldigt oplæg i form af et storyboard.

Storyboard proces sætter rammerne

En sekvensoversigt i stilbilleder

Storyboardet er en sekvens af billeder eller tegninger, der indholder struktur og narrativ for dialog, titler, vinkler m.m. Det repræsenterer de videooptagelser som er planlagt for videoproduktionen.

Ud fra de indledende møder skaber vi et storyboard som fremhæver de vigtigste sekvenser, når det kommer til de egentlige videooptagelser. Storyboardet vil kun vise en brøkdel af helheden, men er god til at skabe nogle rammer at arbejde efter, når man har med videoproduktion at gøre. Efter de nødvendige tilrettelser godkendes storyboardet af dig, og vi bevæger os videre i pre-produktionen.

Storyboard proces sætter rammerne

En sekvensoversigt i stilbilleder

Alle produkttyper iso ikon

Optage planlægning

Nødvendigheder for at løse opgaven

Betalingsgateway iso ikon

Når man skal lave videooptagelser er planlægningen yderst vigtig. Der kan være mange aktører som skal være en del af videoproduktionen; der kan være speciel optagelser der skal tages højde for; det rette udstyr skal udvælges til lige netop din produktion og m.m.

Sammen med dig sikrer vi at alle aktører, virkemidler, redskaber og materiale er på plads og klar til videoptagelser den dag vi planlægger at optage. Vi laver checklister som har fokus på hvilke vinkler og indstilling vi skal bruge på selve produktionsdagen, så der er styr på at alt kommer i kassen.

Location, Location, Location

Udvælgelse af lokation

En af de vigtigste ting i en videoproduktion er at udvælge den rette lokation til selve optagelserne. Omgivelserne i en videoproduktion er med til at fastsætte hvilken stemning seeren oplever, når de ser din video. Derfor er det vigtigt at du er velovervejet når det kommer til hvilken stemning og baggrund du ønsker i din video.

Vi hjælper og vejleder dig i udvælgelse af den helt perfekte lokation, som understøtter dit budskab, produkt eller service. Vi tager ud og besøger de mulige kandidater til videooptagelserne og udvælger ud fra det hvilke lokationer der skal benyttes.

Location, Location, Location

Udvælgelse af lokation

Online annoncering iso ikon

Deltagere, medarbejdere, medvirkende

Der skal laves aftale til optage dagen

Kunde realtioner iso ikon

Det er meget forskelligt hvor mange medvirkende vores kunder ønsker skal være en del af videoproduktionen, om nogen. Dette afhænger naturlivis af hvilke typer produkter eller services du tilbyder dine kunder.

Når du skal udvælge medvirkende til videooptagelser, er det vigtigt at du er tro mod din målgruppe, hvis du sælger et produkt eller en service. Skal du f.eks. lave en video med en løftemaskine til ældre, er det vigtigt at man ser en ældre person bruge maskinen, og at der en medhjælper som er troværdigt klædt på i forhold til vedkommenets arbejdsrolle. Så der skal udvælges nogen som kan repræsentere din målgruppe, og sørge for påklædning der sikrer at seeren forstår den medvirkendes rolle i videoproduktionen.

Opsætning af udstyr på dagen

Lys, lyd, kamera, iscenesættelse osv,

Når det kommer til selv produktionsdagen starter vi med at opsætte lysudstyr så det passer i forhold til der hvor der optages. Opsætning af kamera flere steder, samt lydudstyr hvis dette skal bruges. Efter hver scene, flytter vi udstyret til optagelse af næste scene, med den ønskede baggrund. Disse skift kan kræve en del justering af udstyr alt efter hvor godt lokationen egner sig til videooptagelser.

Opsætning af udstyr på dagen

Lys, lyd, kamera, iscenesættelse osv,

Kategorisering iso ikon

Udtsyret skal indstilles

Test optagelser og klargøring

Produktsøgning iso ikon

Når udstyret er opsat til den pågældende scene skal lysstyrke og farve indstilles, kameraet skal indstilles til lige nøjagtig de forhold scenen kræver.

For at sikre at alt udstyr er indstillet rigtigt laver vi som regel en testoptagelse, som vi evaluerer inden de faktiske optagelser begynder. Mens vi indstiller udstyret instruerer vi de medvirkende eller klargører objektet der skal optages.

Flere optagelser af hver sekvens

Vi tager flere shoots så vi har noget at vælge imellem

Når man laver videooptagelser er det vigtigt at lave gentagende optagelser af samme scene, fra flere vinkler. De forskellige vinkler gentagende gange gør at vi i postproduktion kan udvælge lige præcis de klip som blev bedst.

Det sker at de medvirkende laver småfejl, og med de gentagende optagelser kan vi klippe de småfejl væk og stadig have kontinuerlige videooptagelser der kommer til at fremstå professionelt og knivskarpt.

Flere optagelser af hver sekvens

Vi tager flere shoots så vi har noget at vælge imellem

Regsnakabskobling iso ikon

OVERFØRSEL
& BACKUP

Video materialet sikres løbende

Shop håndtering iso ikon

For at sikre at optagelserne ikke går tabt i en teknisk fejl, laver vi løbende overførsler fra kameraets hukommelseskort til en bærbar, samt en ekstern lagerenhed som ekstra backup.

Det kan til tider være svært at forestille sig hvordan den endelige video kommer til at se ud. Når vi har overført optagelserne, vil du få mulighed for at se de rå optagelser samme dag som de bliver lavet. Her kan du måske få en bedre forståelse af delelementerne i den endegyldige videoproduktion.

Kvalitetssikring af optagelser

Det er vigtigt at optagelserne lever op til krav og forventinger

Alle videooptagelser evalueres løbende for at sikre at kvaliteten og alt vedrørende optagelsen, lige fra lys og skygger, til vinkler og position.

Det er vigtigt at vi får lavet alle de optagelser vi skal bruge på den planlagte optagedag, da der er mange faktorer som skal passe sammen for at det kan lykkedes, og ikke trække ud i langdrag.

Kvalitetssikring af optagelser

Det er vigtigt at optagelserne lever op til krav og forventinger

Kupon iso ikon

Klip
& musik

Den rette stemning og klipudvælgelse og flow

Funktioner iso ikon

Når vi kommer i redigeringsrummet, begynder klip-udvælgelsesprocessen i henhold til det aftalte storyboard. Det er vigtigt at de helt rette klip bliver udvalgt til den færdige videoproduktion.

Det er også her at vi kan få en bedre fornemmelse for hvilken type musik der skal bruges til at understøtte og bidrage til den helt rette stemning. Yderligere bruger vi også musikkens hastighed til at bestemme klippehastigheden så disse 2 passer sammen og skaber en helhed.

Klippearbejdet går igang

De bedst klip bliver brugt

Når klippene er udvalgt begynder klippearbejdet som skal sikre den rigtige dynamik med skift af vinkler og et passende flow på klippehastigheden til den valgt underlægningsmusik.

Det er vigtigt at der ikke er sekvenser som bliver for lange uden der faktisk sker noget. Seererne mister hurtigt interessen hvis klippearbejdet er sjusket og ikke veludført. Vi ser videoen igennem et utal af gange for at sikre at klipningen er som den skal være.

Klippearbejdet går igang

De bedst klip bliver brugt

Shopify iso ikon

Farvejusteringer hjælpe med at skabe stemning

Graduering og korrektion

GDPR SEO iso ikon

Når klippe arbejdet er ved at være færdig er det tid til at fremhæve farver og give optagelserne en dybere farveudtryk som passer til den ønskede stemning.

Her bruger vi det man kalder “color correction” (farvekorrigering) som frembringer og udjævner farvenuancer. Når det er gjort udfører vi en lettere “color graduation” (farvegraduering) til optagelserne, som er hvor størstedelen af det stemningsbetonede farvearbejde sker.

Understøttende animationer

Logo intro animation og titel/tekst animation

Til alle vores videoproduktioner har vi altid lavet logo animationer som intro og outro for at gøre det helt klart for seeren hvem der er afsender. Som en del af outro’en laver vi også en “call to action” i form af kontaktinformationer og henvisning til online profiler.

Nogle videoproduktioner er uden speak, og her bliver der i stedet brugt teksttitler løbende gennem videoen. Her sikrer vi at titlerne passer til stemningen, og ikke får en alt for dominerende rolle i videoen.

Understøttende animationer

Logo intro animation og titel/tekst animation

krydssalg og mersalg iso ikon

Eksport og upload

De sidste trin inden lancering

Forsendelse iso ikon

Det sidste trin i videoproduktionsprocessen er eksportering af de efterbehandlede videooptagelser. Det er her at det endelig begynder at vise sig. Efter eksportering gennemser vi videoen utallige gange for at fange fejl og foretager justeringer.

Vi kan eksporter i alle gængse formater, lige til dine behov. Det mest almindelige format til online brug er mp4.

+ ALLE WEBSITE SERVICE

Netbutiken er en overbygning på wordpress

Tekst kommer snart.

Content marketing & SEO

Brug videoen rigtigt online og skab grundlag for største spredning

SEO prioritering iso ikon

Kunderne siger

 

Har du brug for professionel video?

Hvis svaret er ja, har vi udstyret, kompetencerne og erfarring. Så hold dig ikke tilbage, kontakt os nu

Kontakt osog hør mere...