Digital health

Digital Health / digital sundhedsteknologi 4 min.

11/02/2016
19/08/2020

Digital health spiller en større og større rolle i vores liv, og vi er stadig på begyndelsesstadiet. En undersøgelse fra P&S Market Research estimerer at markedet vil voske 21,4% om året frem til 2020. Hos Digitypes har vi produceret en del digital health løsninger, og følger udviklingen tæt. Men hvad er digital health? Det vil vi prøve at give eksempler på her, ved at beskrive nogle af de områder der omfatter digital health, og konkrette løsninger.

Wearables

Wearables er ikke nødvendigvis digital sundhedsteknologi, men mange indeholder det. Smartwatches og fitness trackere er eksempler på wearables, og er altså typer af teknologi du ”har på”.

Når man ser sundhedsteknologisk på disse devices, er det primært selvhjælpsredskaber til slutbrugeren. Man kan overvåge sin egen fysiske aktivitet, puls o.l. Men ser man fremad ligger der i denne brug, et kæmpe datagrundlag som kan give sundhedsindustrien og andre et meget tydeligere og billigere indblik i folks sundhedssituation. Det handler bare om at få folk til at dele deres data, men som vi ved, så er det ikke noget der er en udfordring i samme grad som tidligere.

F.eks. er forsikringsfirmaer i USA er begyndt at give rabatter på deres forsikringer, hvis kunderne bruger wearables til at tracke deres tilstand og fysiske aktivitet, så firmaerne kan følge med.

Virtual Reality

Ligesom virtual reality er ved at blive mere udbredt blandt den brede befolkning, er den det også på sundhedsområdet.

En af de åbenlyse områder hvor der bruges, er i forbindelse med kirurgisk træning. Der findes allerede nogle første versioner af denne slags løsninger, men i takt med at teknologien udvikler sig, vil vi helt sikkert også se mere sofistikerede produkter.

Virtual Reality bruges også til at behandle fobier, hvor patienter i kontrollerede og realistiske omgivelser, kan behandles uden decideret at blive udsat for den virkelige udgave af fobien.

En anden anvendelse af VR, er til vurdering og rehabilitering af hjerneskader.

Cloudbaseret vidensdeling

Hvis alle sundhedsrelaterede systemer kunne snakke sammen, ville mange processer nok kunne optimeres betydeligt. Der når vi måske aldrig til. Derfor må man kigge på andre mulige løsninger.

Her findes i dag allerede en del cloudbaserede sundhedsmæssige vidensdelingsplatforme. En af dem er IMBs Watson computer der nok er mest kendt for i 2008 at have slået de største Jeopardy vindere, i et mediestunt der skulle vise hvor hurtig og alvidende den var. I dag er der i IBM en afdeling der her hedder Watson Health, og udnytter Watsons egenskaber til hypotese generering, evidensbaseret læring og store viden i en cloudservice som sundhedsorganisationer og medicinalvirksomheder kan købe sig adgang til.

Robotter

Robotter er allerede til stede i en stor del af sundhedssektoren. Bl.a. bruges de under operationer, til genoptræning samt transport og udlevering af medicin på hospitaler. I takt med robotterne bliver dygtigere vil der også blive gjort brug af dem på flere og flere områder.

Et andet eksempler er hos de mange sygeplejersker eller andet sundhedsfagligt personale der kommer til skade når de skal løfte eller støtte en borger fysisk. Her har man udviklet robothjælperen RIBA der bl.a. kan løfte personer ud af, eller i seng og kørestol.

Digital health apps

Ligesom med wearables er mange af de sundhedsrelaterede apps enten fitness trackere eller selvhjælpsredskaber til at få et indblik i sin egen situation. I Apples iPhones er der endda en pre-installeret sundhedsapp.

I og med at de fleste eksisterende apps udelukkende fokuserer på slutbrugeren, er der meget plads til nye løsninger inden for bl.a. telemedicin. Altså tovejs-kommunikation mellem brugeren og en sundhedsfagperson. I Danmark vil sådanne løsninger formentlig være længe undervejs p.g.a. den måde vores sundhedssystem er skruet sammen på, men eksperter vurderer at 2016 er året hvor man i USA vil opleve en eksplosion af denne type apps.

Hos Digitypes har vi selv udviklet flere digital health løsninger til psykiatrien, heriblandt MindMotion til iOS og Android, der er et selvhjælpsredskab hvor man kan følge udviklingen af sit humør og fysiske aktivitet. Vi har også udviklet BESA-Tool, på forskning af Ph.d. i psykologi Jim Toft, der dokumenter effekten af fysisk aktivitet før og efter træning.

Er der noget vi kan hjælpe dig med?

[ninja_form id=1]

Billedkilde: Freepik

Om skribenten

Lasse Baungaard

Facebook Twitter

Lasse er partner i Digitypes og ansvarlig for kommunikation og kundekontakt. På bloggen skriver Lasse om alt fra content marketing til projektstyring, og interesserer sig for at skrive om emner der kan være til gavn for andre iværksættere. Du er altid velkommen til at connecte med og kontakte Lasse på LinkedIn.

Image
Lasse Baungaard
Lasse er partner i Digitypes og ansvarlig for kommunikation og kundekontakt. På bloggen skriver Lasse om alt fra content marketing til projektstyring, og interesserer sig for at skrive om emner der kan være til gavn for andre iværksættere. Du er altid velkommen til at connecte med og kontakte Lasse på LinkedIn.
  Få de nyeste indlæg sendt til din indbakke, ingen reklamer eller spam
  Google My business logoGoogle My business ratingx

  Kunderne siger:

  • "Kompetent vejledning og rådgivning i forbindelse med SEO"
  • "Bliver designet med stor præcision og et utrolig lækkert slutresultat"
  • "En professionel, moderne og brugervenlig hjemmeside, som har øget besøgstallet"
  • "Løsningsorienteret og effektive med en professionel tilgang"
  • "Aftaler bliver holdt og prisen er gennemsigtig"